Галерия

Контакти

[ Какво Включва ]

Цялостно интериорно проектиране

Проектът за интериорен дизайн е комплексно решение за организация на пространството, състоящо се от разработване на концепцията за бъдещия интериор, както и пълен набор от работни чертежи и 3D визуализация.

1. Измерване на помещенията

За изготвяне на чертеж на текущото оформление на съоръжението, нашите проектанти посещават обекта и извършват цялостно замерване на всички помещения със снимки на всички инженерни и комуникационни звена. Този етап е основната отправна точка, на базата на която се изгражда цялата по-нататъшна работа.

2. Разработване на до три варианта за планови решения

Въз основа на техническото задание проектантът предлага най-интересните варианти за планови решения за цялото проектирано пространство. От представените опции вие избирате всички идеи, които харесвате, правите вашите коментари и допълнения и в резултат получавате идеално решение за планиране, което отчита всички ваши желания и нужди.

3. Фотореалистични изображения

За да можете напълно да си представите бъдещия си интериор в детайли, ние създаваме фотореалистични снимки на базата на всички материали, мебели и лампи, избрани в процеса на проектиране.

4. Пълен комплект работни чертежи

След одобрение на конкретен 3D вариант се пристъпва към разработването на работен проект, включващ детайлни планове, необходими на изпълнителите за реализация на цялостния дизайн. В работния проект са включени:

чертежи за електро инсталация
чертежи за водоснабдяване и канализация
чертежи за детайли от гипсокартон
чертеж с план на настилки
разгъвки на стени със специфична обработка или детайли
чертежи на мебели
[ цялостно изпълнение ]

Ценови Оферти

Ценови оферти за цялостно изпълнение на интериора

Въз основа на готовия дизайн на проекта, вие получавате оферти от нашите партньори за всеки един елемент, необходим за пълната реализация. Този етап улеснява клиента от гледна точка на пълното постигане на желания резултат от финално одобрения проект. Получавате информация за всеки елемент включен във визуализациите с количествени сметки и конкретно място, от където може да бъде закупен.

[ Какво Включва ]

Авторски Надзор

Авторски надзор

Строителният процес е изцяло контролиран от проектанта на проекта. По време на теренния надзор се извършват посещения на обекта, проверява се съответствието на извършените строителни работи с разработения проект, извършват се необходимите корекции и се избират материали, които изискват подбор на място, като текстил, аксесоари, декор, и т.н.