Галерия

Контакти

[ ценови пакети]
Стандарт


ТОЧНО ЗАМЕРВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА✔

2D ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ✔

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ✔

РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ✔

55 лв/кв

Стандарт+


ТОЧНО ЗАМЕРВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА✔

2D ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ✔

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ✔

РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ✔

ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕРИОРА✔

65 лв/кв

Премиум


ТОЧНО ЗАМЕРВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА✔

2D ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ✔

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ✔

РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ✔

ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕРИОРА✔

АВТОРСКИ НАДЗОР✔
*Услугата авторски надзор се предлага само за региона на гр.София и при работа с препоръчана от нас бригада за реализация.

ПО ДОГОВАРЯНЕ

Всяка оферта подлежи на прекалкулация след оглед на място и вземане на точни размери.
Минимална площ за проектиране – 45 кв.м.
За обект с по-малка площ в офертата се калкулират 45 кв.м.