Галерия

Контакти

[ предлагаме ]

АВТОРСКИ НАДЗОР

Това е планът, при който организираме, координираме и проследяваме качественото изпълнение на ремонтните и монтажни дейности и изработването на мебелите и интериорните елементи. 

Също така, заедно с Вас избираме всичкиелементи, мебели и материалите за обзавеждането и се грижим те да бъдат изработени, доставени и монтирани според предварително уточнения график. Този тип надзор е приложим, когато 21st Urban Design избира фирмите, изпълнители по всеки от етапите на интериорния проект. При работа с майстори и бригада по Ваш избор, ние можем да извършваме периодични проверки на изпълнението на проекта, след завършване на отделните етапи на ремонта. Като 21st Urban Design не поема отговорност за качеството на строително-монтажните дейности.