Галерия

Контакти

[ предлагаме ]

Работни Чертежи

След одобрение на конкретен 3D вариант се пристъпва към разработването на работен проект, включващ детайлни планове,необходими на изпълнителите за реализация на цялостния дизайн.

В работния проект са включени:
– чертежи за електро инсталация
– чертежи за водоснабдяване и канализация
– чертежи за детайли от гипсокартон
– чертеж с план на настилки
– разгъвки на стени със специфична обработка или детайли
– чертежи на мебели